TÜRK TELEKOM ARENA (ASLANTEPE) (13 Aralık 2007 )

Moderator: Staff

Can Erkut Sevinc
Posts: 180
Joined: Wed Oct 23, 2002 3:43 am
Location: Olimpik 711/55/343& ASY- K-ÜST 1B TEK 17-199

Post by Can Erkut Sevinc »

Bildiğim kadarı ile Fenerbahçe Kulübü stadı 1960larda 2,5 milyon Türk lirasına GSGM ye devretmiş olduğundan stadın devlet tarafından yapılıp tekrar açıldığı 1982den beri de kiracısıdır.

Resmi sitelerinde her nedense kayıtlar 1950lerden 1982ye hop diye atlıyor ve cümle Aziz Yıldırım ile devam ediyor.

Bu da onların tarih anlayışı artık.. Yaz, olmadı, çevir, yaz, olmadı, atlayarak yaz.. yazadur.

Aşağıda henüz editlenmesi atlanmış nadir bir sürüm ve linkini veriyorum. Aynı bilgiyi "Fenerbahçe Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanları" kitabında Halit Deringör (1998 baskısı. Eski Fenerbahçeli futbolculardan.) de yazmıştı.
Kitapların bu güzelliği var, editlenmesi güç. :)

http://www.sabah.com.tr/ozel/fenerbahce ... _3780.html
Uzun süre Anadolu yakasındaki tek stadyum olma özelliğini koruyan stad, 1962'de yarısı 2,5 milyona, diğer yarısı da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne tanınacak 70 yıllık kullanma hakkı karşılığında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'ne devredilir. Ama ihtiyaca cevap vermediği için 1965 yılında stat da, Fenerbahçe taraftarı da yıkılır!
Ertesi yıl başlayan inşaat tam 16 yıl sürer ve 19 Eylül 1982 tarihinde Fenerbahçe - Altay maçıyla stat tekrar hizmete girer. Bu kez seyirci kapasitesi 32 bindir. Rüzgarı kesmek ve seyirci kapasitesini artırmak amacıyla tribünler yüksek tutulur ve kaleler 1900'lerin başındaki yerlerine alınır. Artık stadın mülkiyeti Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'ne aittir. Fenerbahçe Kulübü yalnız ilan gelirlerinden; stadın önünde kurulan dükkanlardan bazılarının kirasından ve bazı odalarının kullanımından yararlanır.
Şimdi bir de Aziz Beyin ifadesine bakalım.

http://yildirim-dan-bombalar.1spor.com/
26.05.2005 20:25:19
Öncelikle şunu söyleyeyim; 1950’lerde Fenerbahçe Stadı arazisi, Fenerbahçe Kulübü’nden alınmış ve yarısı devletin olmak üzere yıktığımız stadın haline getirilmek şartıyla alınmış. (Dikkat o seneler için ne kadar büyük bir para olan 2,5 milyondan bahis yok, :))alınmış dediğine bakmayın satmışız diyemiyor, dili dönmüyor)Bu stadı sonradan 2 yılda yapacaklarına 10 yılda yaparak bize teslim etmişler. Fakat bunu teslim ederken, o zamanki şartlarda kulüp küçük olduğu için, ‘stadın personalini idare edemezsiniz, gelin yüzde 50’lik payınızı da bize verin ve biz size 49 yıl bu stadı verelim’ demişler. Bize stadı kullanma hakkı ve 3 tane de dükkan vermişler. (2,5 milyon nereye gitti!!)
Biz ise bu stadı yeniden alarak Fenerbahçe camiası ve taraftarının gücüyle 4 tarafını da yıkarak yeniden yapmışız. (Alarak dediğine bakmayın onun demesi ele almak falan anlamında..!!)
Bir de Kenan Evren Lisesi var. 2 senedir bununla uğraşıyoruz. Okul yıkılmak üzere. Yapıldığı tarihe göre bilirkişi raporları ile yıkılması gerekiyor. Biz burayı devletten alarak daha çoğu otopark olmak üzere kültür merkezi yapmak için 2 yıldır uğraşıyoruz. Bu 2 yıl içerisinde 3 tane okul yapacağız ve bunlardan sonra gelir elde edersek de yüzde 35’ini devlete vereceğiz. Yani demek istediğimiz biz ranta karşıyız.. G.Saray’ın sportif olarak yapacağı hiçbir olaya karşı değiliz.”

(Burayı ihalesiz olarak 3 okul binası inşaatı karşılığı Milli Eğitimden aldılar, şimdi İmar konusunda daha fazla inşaat ve fonksiyon elde etmek ve Mimarlar ile Anıtlar kurulunun itirazlarını aşmaya çalışıyorlar)
Alınışı 1 lira mı 9000 lira mı olduğu çeşitli kaynaklarca tartışılsa da (devletin örtülü ödeneğinden 5000 lira bağış yapalım diyebilen bir Başbakanın başkanı olan kulüpten bahsediyoruz) 1960larda 2,5 milyona yarısını satıp kalan yarısı için de kiralama ve dükkanların kullanımı gibi gelirler alınmış, yıkılıp, devlet tarafından yeniden inşa edilmiş yepyeni bir stadyuma 1982de kavuşmuşlardır.

Uzun lafın kısası asla doymak bilmedikleri gibi başkasının tavuğunu da kışlamayı hak görürler.. 10 sene sonra bakalım tarihe başka neler yazacaklar ya da nereleri atlayacaklar edit ederken..

Merci!
Özhan Canaydın'a İŞ EMANET EDER MİSİNİZ? müstahakız! http://gsdosyasi.wordpress.com/2005/12

Can Erkut Sevinc
Posts: 180
Joined: Wed Oct 23, 2002 3:43 am
Location: Olimpik 711/55/343& ASY- K-ÜST 1B TEK 17-199

Post by Can Erkut Sevinc »

Şu Kenan Evren Anadolu Lisesi konusunu da biraz çalışmıştım. Fazla giremiyorum artık forumlara konusu açılmışken ekleyeyim de mevzu biraz da karşı kıyıya geçsin. :)

----------------------------------------------------------------

Kısa yazılacak gibi değil ama okuduğumuzu anladığımızı ve unutmayacağımızı belli edelim diye yazıyorum.

Baştan aşağı kokuşmuş bir tezgah var karşımızda, bir de üstüne madalya isteyecek kadar da uyanıklar var üstelik..

----------------------------------------------
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.

İstenen Bilgi veya Belgeler BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA Kenan Evren Lisesi ile ilgili olarak daha önce yapılan 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile lise alanından iş merkezi alanına alınmasına plan askı süresi içinde yüzlerce itiraz yapılmış ve konu Büyükşehir belediyesine sunulmuştur.Mimarlar odası ve plancılar odasının da şiddetle karşı çıktığı bu plan değişikliğine itirazlar henüz sonuçlanmamışken Kadıköy Belediyesince yapılan 1/1000 lik planlarda Kenan Evre Lisesinin iş merkezi alanı olarak ayrılması Yasal bir suçtur. Yasal bir suçtur çünkü 1/5000 lik plan henüz kesinleşmemiştir.Bu nedenle askıda bulunan 1/1000 lik plana itiraz ediyoruz ve söz konusu parsellerin eski imar durumu olan oklu alanı lejantına alınmasını istiyoruz.Aksi durumda ilgililer hakkında (meclis üyeleri ve teknik elemanlar) yasal işlem yapılması için Savcılığa suç duyurusunda bulunacağımız belirtmek istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederim. Adı ; Can Erkut Soyadı; Sevinç
Kimden: İBB Bilgi Edinme [bilgiedinme@ibb.gov.tr]
Gönderme Tarihi: Salı 31 Ekim 2006 10:57
Kime: ..;...
Konu: Re: Bilgi Edinme Başvurusu (Başvuru No: 22224)

Sayın Can Erkut SEVİNÇ,

Başvurunuz hakkında Şehir Planlama Müdürlüğümüzden aldığımız bilgi ve belgeler ekte gönderilmiştir. Toplam 10 sayfa olup 2 defa da göndereceğiz.

Meclis Kararına yasal askı süresinde itirazlar yapılmış olup İBB Meclisinde değerlendirme aşamasındadır. Henüz sonuçlanmamıştır.

İlgili Müdürlüğümüz ilçe Belediyesinin bu plana uygun olarak hazırlık amacıyla 1/1000'lik plan hazırlayabileceğini,bunun hemen uygulamaya geçmek anlamı taşımadığını 1/5000 'lik nazım imar planının kesin kararına göre gerekli değişikliğin yapılabileceğini belirtmişlerdir.

Bilgilerinize sunulur.
-------------------------------------------------------

Önce şekil olarak, bu derece detaylı ve hızlı cevap almak açısından belediyeyi tebrik etmek gerekir.

Benim anlayabildiğim durum şu.

a- Kadıköy İlçesi Kenan Evren Anadolu Lisesinin üzerinde bulunduğu 97 pafta 1133 ada 11 ve 12 sayılı parseller, 16.04.1998 tarihinde onanmış Kadıköy II.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında Orta Öğretim Tesis Alanı durumunda idi.

b- Bu nazım plan İstanbul 3.İdare Mahkemesinin 29.03.2002 E:2001/160 k:2002/606 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. (Gerekçesini, davacısını bilmiyoruz)

c- Bu iptal sonrası düzenlenen (Halen, bugün dahi yürürlükte olan geçerli)) Meri 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez ile D100 Otoyolu Ara Bölgesi Nazım İmar Planı'nda ilgili parsellerin tamamı "Orta Öğretim Tesis Alanı" olarak kararlaştırılmıştır.

d- Mimarlar Odası, İstanbul II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna 26.06.2003 -016 tarih ve sayı ile başvuruda bulunmuştur. Bu başvuruda söz konusu parsellerde Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Fenerbahçe Kulübü arasında yapılan protokol gereği, otopark ve alışveriş merkezi yapılmasının söz konusu olduğundan hareketle parseller üzerinde bulunan yapıların ilgili yasa ve yönetmeliklere göre incelenerek Koruma Kurulunca durumlarının tayini istenmiştir.


e- İstanbul II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 23.07.2003 ve 6611 sayılı kararı ile 97 pafta 1133 ada 12 parselde bulunan halen Kenan Evren Anadolu Lisesi olarak kullanılmakta olan 1899 yılında Zühtü Paşa tarafından yaptırılıp 1900 yılından bu Hamidiye Erkek Ortaokulu olarak öğrenime başlanan okul yapısının önem ve mimari özellikleri bakımından korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, aynı parselde yer alan Süreyya Paşa tarafından yaptırılan Zehra Hanım pavyonunun ise cepheleri değişmiş olduğundan eski foto ve belgelerden yararlanılarak röleve ve restitüsyon projeleri hazırlandıktan sonra tescil kararının değerlendirilmesine karar verilmiş.

Burada bir açıklama yapalım ki doğru anlamış mıyız hem de bir soluk alalım.

Okul binalarının olduğu arsalar, parseller, imar planlarında geçmişte de bugün de öğretim tesisi alanı olarak karar altına alınmış , üstelik Milli Eğitim İl Md. İle Fenerbahçe Kulübü arasında muhtemelen 2003 yılı veya öncesinde protokol yapılması üzerine 2003 yılında Koruma Kurulu kararı ile bir bina korunacak şekilde tescil edilmiş ve bir diğer bina ise projeleri incelendikten sonra değerlendirilecek denmiştir.
Bu durumu değiştirecek yeni bir Nazım plan ve Koruma kurulu kararı olmadıkça yıkmak, yerine de otopark ve alışveriş merkezi yapmak mümkün değildir.


f- Bu şu anda geçerli olan Meri Nazım İmar Planı da İBB tarafından 09.03.2005 tarihinde Meclis Kararı gereği Başkanlık makamınca onanmış, 18.04.2005 - 18.05.2005 tarihleri arasında Harita Md. 1 süre ile askıya çıkarılmıştır.

g- 20.04.2005 günü 23187 dilekçe (Şehir Planlama Md. 21.04.2005 , 814 sayı) ile askıdaki plana itirazda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübüdür. Kulüp, İstanbul Valiliği ile protokol yaptığından bahisle 49 yıllığına tahsis karşılığı 3 adet okul yapacağı ve bu sebeple taşınmazların "otopark, alışveriş, spor ve kültür merkezi" şeklinde TAKS:0,65 , H:15.50m düzenlenmesi istenmiştir.

Burada da bir açıklama yapalım ki doğru anlamış mıyız hem de bir soluk alalım.

Yani Fenerbahçe Kulübü diyor ki;
1- Biz Kulüp olarak Valilikle (yıl 2002 veya 2003 olmalı çünkü Mimarlar Odası Haziran.2003 de Koruma Kuruluna müracaatında bu protokolden Milli Eğitim İl Md. Diyerek bahsediyor muhtemelen Erol Çakır oluyor o dönemdeki Vali) protokol yaptık (ki bu protokol elimizde yok)
2- Bu nedenle bizim için bu arsanın imar durumunu, imar planını değiştirin, her ne kadar geçmişte de biz protokol yaparken de , burası Orta Öğretim Tesis Alanı olsa da, üzerindeki yapıların yıkılamayacağı Koruma Kurulunca tescil edilmiş olsa da, bize bunları yıkmak ve yıkmakla da kalmayıp, yerine H:15.50 yüksekliğinde ve TAKS.0,65 olacak şekilde yapılaşma müsaadesi verin.
diyor kulüp.

Yine bir açıklama yapalım.
TAKS: İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı. O imar adasındaki imar parselinde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını gösterir. Fenerbahçe Kulübü 14.000m2 X 0,65=9.100m2 taban alanında inşaat yapmak istiyor.

K.A.K.S. : İmar planı üzerinde yazılı kat alanı kat sayısı, o imar adasındaki imar parselinde yapılacak binanın inşaat alanları toplamını gösterir. Bina inşaat alanı imar planı üzerinde yazılı kat alanı katsayısı ile belirtilmiş miktardan fazla olamaz.
Azami bina sahası (TAKS) imar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı ile belirtilmiş (KAKS) miktarını aşamaz.
.

Buna göre her iki parselin toplamı 14.000m2 olduğundan, Kulüp, bu yıkılamaz yapıların yer aldığı, Orta Öğretim Tesis Alanı şartlı imarlı arsa üzerinde, 9100m2 oturum alanı olan, yüksekliği de 15.50 (kabaca bodrumlar hariç 5 katlı) bir yapı müsaadesini talep etmektedir. Bu da kabaca KAKS için 45.500m2 etmektedir. Bodrum katlar hariçtir.

Yani yıkılamaz yapıları yıkıp, imar planına aykırı vasıfta ve fonksiyonda Kadıköyün merkezinde 45.500m2 lik küçük bir rant kovalanmaktadır. İmar planına ve Koruma Kurulu kararına karşın, protokol ile bu kısıtlanmış şartlarını bildikleri araziye kiracı olup, bir de maksimum şartlarda yapılaşma müsaadesi istenmektedir.


h- Bu arada bir ihale ilanı belgesi var, belediyeden gelen eklerde. Bu da dikkat çekici.

Çünkü Milli Eğitim İl Md. İle 2002 ya da 2003 başlarında yapılmış olduğu anlaşılan hatta kulüp tarafından Valilikle yapılmış diye de ifade edilen protokole karşın, Elle doldurulmuş boşluklarında 03.07.2004 tarihinde saat 14:00 de yapılacak ihale ile kiraya verileceği söylenmektedir. Protokol ile bir buçuk sene önce verilen yerin ihalesi de ne ola ki acaba ?

Yine aynı ihale şartnamesinde 17.06.2004 tarihinde 20127 sayı ile bakanlığınızdan alınan ön izin ile kiraya verileceği söylenmektedir. Bu ön izin kaç kişiye kaç kuruma verilmiştir ki ihale ile kiralanması söz konusudur acaba?

i- Nitekim bir belge daha var, İBB den gelen eklerde. Taraflar ön izin sahibi Fenerbahçe Spor Kulübü ve Milli Emlak Dairesi Başk. , noter tasdikli sözleşmenin tarihi de kaşeli olarak 10.08.2004. Bu belge bir sözleşme.

j- İhale evrakında geçici teminat %6 olarak belirlenmiş, 6.180.000.000 TL olarak elle doldurulmuş.

k- Sözleşmede ön izin bedeli pazarlık ihalesi sonucu kararlaştırılacak denmiş ve el ile 103.000.000.000 TL olarak doldurulmuş.

l- Bu müthiş ihaleye kimler ön izin sahibi olarak katılmış, kimler pazarlığa çağrılmış da pazarlık ihalesi olmuş da 103 milyara bu iş bitmiş acaba?

m- Bu ön izin sözleşmesinde en başta şu yazmaktadır.

"taşınmazların üzerinde İstanbul II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca izin verilmesi ve uygun görülmesi kaydı ile verilecek izne uygun olarak"

Böyle bir izin henüz yoktur.

n- Toplam 90 derslikli 3 okulun inşası konusunda derslik başına 50 m2 koysak 4.500 m2 derslik alanı , hadi bir o kadar da diğer alan dersek toplam inşaat 9.000 bin metrekare ve bu okullardan birine spor ve konf salonu olarak da 1.500-2.000 m2 desek 11.000- bilemedin 12.000m2 inşaat olur.metrekaresi 300 dolardan bu işin maliyeti 3,6 milyon doları geçmez. Hadi 4 milyon dolar olsun.

o- 4 milyon dolara Kadıköyün merkezinde 14.000m2 arsa alabilir misiniz, hem de o konumda, hem de 45.500m2 inşaat müsaadesi ile hem de Koruma Kurulu kararına karşın hem de İmar Planına aykırı olarak...!!!


p- Bu işin ne doğru dürüst ihalesi, ne pazarlığı olmadığını da unutmayalım tabi..

Bunlarla ve ön izin sözleşmesi ile daha fazla takılmayacağım, çünkü konumuz şimdilik İBB nin karar süreci.


q- İBB bu itirazı görüşmek üzere müdürlük görüşü ve komisyon kararı ile 16.09.2005 de 2106 sayı ile karar almış, başkanlıkça da 23.09.2005 de onanmıştır.

r- Bu karara göre;

a. İtiraz konusu Fenerbahçe Kulübünün talebinden bahsediliyor.
b. Mimarlar Odasınca 23.06.2003 tarihinde yapılan müracaata ve müracaat gerekçeleri ile ekli belgelere, talebe atıfta bulunuluyor, her nasılsa "Koruma Kurulu"nca buna göre zaten alınmış olan "Koruma tescili" kararını vazetmiyor. İlginç. Oysa Koruma Kurulu kararı 23.07.2003 tarihinde alınmış. Nedense bunu atlamış, ama adama atlatmazlar onu uygulamada.
c. Eski ve yeni Nazım Planlarda halen de geçerli olan durumun "Orta Öğrenim Tesis Alanı"; olarak korunduğu da ifade edilmiş.
d. Kulübün 3 ayrı okul yaptırarak kamu yararına bir iş yapması söz konusu olmakla birlikte diye olumlu bir yorumda daha bulunulmuş. Karşılığı yokmuş gibi sanki, karşılıksız yapılıyormuş gibi, hem de ne karşılık
e. "Talep edilen TAKS:0,65 için plan bütünlüğünü bozucu, emsal teşkil edici nitelik taşıması nedeni ile söz konusu alanın maks. KAKS.1.00 (yani sadece 14.000m2 toplam inşaat alanı) ve H maksimum 12,5 (yani maks. 4 kat) ve taban alanı 1000m2den büyük yapı yapılamaz yapılanma şartlarının aşılmaması kaydı ile , altyapı gereksinimlerinin karşılanması, ilgili kurum görüşlerinin ve izinlerinin alınmasından sonra mevzuat kapsamında değerlendirilmesi gereklidir."denmektedir.

Buna karşın raporun sonu enteresan.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez ile D-100 otoyolu ara bölgesi Nazım İmar Planına 97 pafta 1133 ada ve 11-12 parsellerin itirazı incelenmiş olup;

1- Mimari avan proje yapılacaktır. (Buna herkes mecburdur)
2- Avan Poroje İ.B.B.na onaylatılacaktır. (Bu da öyle)
3- Yapılanma koşulları İ.B.B. BAŞKANLIK ONAYI ile belirlenecektir. (Hadi bakalım adres belli)
4- Anılan taşınmazların otopark alışveriş spor ve kültür merkezi alanıdır.
İşte bu asıl istenen sonuçtur, nazım plan tadil edilmektedir.

Sonuç:
Plan notlarının ilavesi ile birlikte komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

23.Eylül.2005 de alınan bu karar işi kulübün lehine çevirmektedir. Nazım İmar Planına tadilen plan notları düşülerek, "Orta Öğretim Tesis Alanı" durumu kaldırılmış, otopark ve alışveriş merkezi olması sağlanmıştır.

Şimdi tek ayakta kalan "Koruma Kurulu"dur. KASK ve h konularını ileride nasıl olsa kendi lehlerine aynı işleyişle düzeltirler. "Koruma Kurulu"nu kim koruyacak bakalım bunlardan.. ;)

Geçmiş olsun. 31.10.2006

Ps: Gelen cevapta değerlendirme sürecinin devam ettiği söyleniyor, fakat yukarıdaki son satırlar, alınan kararın plan tadili olarak plan notlarına işleneceğini yazıyor, burasını anlamadım, devam eden nedir acaba…
Özhan Canaydın'a İŞ EMANET EDER MİSİNİZ? müstahakız! http://gsdosyasi.wordpress.com/2005/12

Savas Macun
Posts: 845
Joined: Wed Apr 07, 2004 9:46 pm
Location: Dubai
Contact:

Post by Savas Macun »

Alpay Dedeoglu wrote:1-) O yerin ben devlete verildigini zannediyordum. Bu yuzden cok elestirilmisti OC klupte. Demekki degisiklik olmus. Genede veriliyor. Fakat devlet muteahait firma yoluyla bir kismini GS'ye bina olarak verirken diger kismindan kendi yararlanacak. Yani muteahaite arazini veriyorsun, o da is bitince dairelerin yarisini veriyor. Ustelik devlet kendine ait kismi Ali Sami Yen yeniden degerleme projesine entegre ediyor

Anlamak istemediginiz su: Devletin bir stadi var ve sehir icinde. Kullanim hakkini GS'ye kiralamis. Diyorki: Kardesim sehrin ortasinda stad olmaz,trafik felc, üstelik burasi degerlendi, sehrin disinda yeni yerlesim sahasi aciyorum, orada bir stad yapacagim, orayi sana kiralayayim.
Yani evsahibi ialeye cikiyor , mecidiyekoydeki binasini yikiyor, sana cik diyor, ama kontrat devam ettigi icin seni Ayazagada yeni yaptiracagi yeni dairesine kiraci olarak yolluyor.

Sizde isteyin, SS stadindan vazgecin, birakin devlete ,Samandirada bir stad yapilsin, sizde orayi kiralayin, hatta 100.000 kisilik olsun, SS'nin oldugunu yeride sehir icinde oldugu icin devlet degerlendirsin. Hem Kadikoy trafigi , hemde Kadikoy pazari kurtulur.

2-) Tekrar anlatiyorum. Yer, arsa , arazi FB klubunun gibi gozukuyor, ama asil sahibi
kilise vakfi. Ustun cabali arkadaslar zamanin politik gucuyle nasil ele gecirmislerse , devletin gibi gosterip FB'ye satmislar. Avrupa Toplulugunda yeni vakiflarla ilgili duzenlemeler var. Geriye donuk isletirlerse, ne olur bilemem.

Ustundeki stad (yani bina) ise her nekadar FB'li mutehaitler yapmis olsada Devlete ait. FB'de ondan kiraliyor. Cunku daha once devlete ait olan stadi yenilemek sartiyla yikip, ruhsat alma sansi olmayan bu stadi yaptilar .

Yani goruldugu gibi sahip olmasindan yikimina ruhsatsizligindan mulkiyetine kadar nereden tutarsan elinde kaliyor.


3-) Hic olmazsa , bizde devletten ve ordudan ihale alip,
pasalarla yan yana mac seyreden baskan ve yoneticiler yok.


Ben FB'lilerin esas derdini soyleyeyim. Yillardir yoneticileriniz GS'den ustunlugunuzu bir bina (SS stadi arsasi tartismali olarak size ait,binanin kendisi degil, ustelik ruhsati yok) olarak gosterdiniz. Simdi daha iyisi GS'de olacak. Ustelik gayet akillica bunu TOKI denetiminde yaptiracak. Yani sahip olmayacagini bile bile kiralayacagin binayi ruhsat alma imkani olmaksizin kendi cabalarinle yapmak ne kadar akillica tartisilir. UEFA kupasi sonrasi yakalanilan goz boyama hareketinda yapildi.Anlamadiginiz nokta su: FB ve GS spor klubu , insaat sirketi degil. Yaptiklari is spor ,
basari kriteri de uluslararasi sportif basari. Basariyi binaya indirgerseniz,
iste boyle birgun daha iyisi insa edilir. Sizde size anlatilan masallardan sonra damdan dusmuse donersiniz.

1) Yok oyle bir demeci Canaydin'in.1 kat Kulup Binasi, 1 kat taraftar kati digerlerinden gelir edecek diyor.Arsa karsiligi kat olayi acik degil.

Biz anliyoruz neyin ne oldugunu.Biz bir yere tasinmak istemiyoruz, 100 yildir bizimle ozdesleshmis, mahallemizle ozdeslemis olan yerde UEFA Finali'ine layik gorulen kendi ozkaynaklariyla yapilmis bir stadimiz var.

Senin mantiginla hareket edilirse o zaman BJK'in paha bicilmez bir hakki var.


2) Bu konu muamma kaldi.Ben 1 liraya devredildi diye biliyordum ama ne devredilmish belli degil.Eger stad devletin arazi FB'ninse o zaman daha da karisik is ama benim bildigim AY o araziyi almaya calisiyordu o zaman neden alsin.Oyle bir durum yoksa devredilen nedir FB'ye onu sormak lazim vs vs.

3) Uzatmayacagim burayi.


Ali Agabey,

36 donum arazi o zaman 9 bin TL'ye satilmis.O zamanin degeri bu muydu degil miydi bilmem mumkun degil.Sonuc olarak aradan 74 sene gecmis ve Kulup oradan ne sekilde rant elde etmis, ne amacla kullanmis ona bakmak lazim.Sadece bir stad yapilmis ve hatta 20 yil da bos kalmis.Sonuc olarak kotu amacla da kimse kullanmamis orayi ben ona bakarim.

Elbette devletin kiyagi olmustur FB'ye uc buyuklere de olmustur bu uc buyuklerde toplumun %80'i icin onemli kurumlar,dernekler.Bu tarz destek gormeleri normal.

Ama devlet sen ordan cik benim AOS'de yaptigim stada gec deseydi ne derdi GS? ASY'de istese de kalamiyordu, kalsa oraya masraf yapmasi gerekirdi.

Zaten 2004'de GS nasil almis ise irtifak hakkindan vazgeciyor Seyrantepe'de bu hakkin ne demek olduguna baktim bir tasinmazi kullanma hakkinin baskasina verilmesi anlamina geliyormus.Ortada tasinmaz yok bir sey yok.

Daha onceki yazilarina da cevap yazamadim kusura bakma, ama benim iki tane anafikrim var.

1) Rekabetten yanayim.Keske 1 degil 3 lincoln olsa, ben o zaman 4 tanesine kasarim.Sende en iyi stad olsun ben daha iyisine sahip olayim.Sen Uefa'yi aldin ben en az onu hedef alayim.Boyle gelisme olur ancak yoksa herkes oldugu yerde kalir, kuculur kuculur ve yok olur.

Bugun ne ben ne sen nede besiktasli bir Steau Bukres, Sparta Prag olmak istemez.

2) Kamuoyunda yaratilan bir GS projesi,yatirimi havasi var.Boyle bir durum yok ve surekli SS ile FB'nin yaptigi ile karsilastiriliyor.2001 yilinda kriz doneminde yapildi o yatirim.Her sene bir bolumu yikildi ve 4 sene surdu.O senelere bakarsan da 1 sene sampiyonluk var digerleri fiyasko.Stad bittiginden itibaren son 4 senede ise 3 sampiyonluk var.


Selamlar
Savas
2009 Uefa Kupasi Finali Fenerbahce Sukru Saracoglu'nda..

Soner Özaltındere
Posts: 360
Joined: Sat May 06, 2006 1:25 pm

Post by Soner Özaltındere »

Lafı evelemeye gevelemeye ne gerek var anlamıyorum.Biz Seyrantepe de seve seve kiracı da oluruz stadın tapusu bize devredilinceye kadar mühim değil.Hatta devredilmese hep kiracı da oluruz mühim değil. Ancak stadı GSGM'nin arazisi devletin mi yoksa yeni AB uyum yasaları kararınca Vatikanın mı olduğu bile olmayan bir Fenerbahçe stadı var.Buyrun buradan yakın. Anlamamak istememek bahane, herşey apaçık oratada.

Ali Gursel
Posts: 2632
Joined: Thu Oct 24, 2002 2:53 am

Post by Ali Gursel »

Savas Macun wrote:
Alpay Dedeoglu wrote: Ali Agabey,

36 donum arazi o zaman 9 bin TL'ye satilmis.O zamanin degeri bu muydu degil miydi bilmem mumkun degil.Sonuc olarak aradan 74 sene gecmis ve Kulup oradan ne sekilde rant elde etmis, ne amacla kullanmis ona bakmak lazim.Sadece bir stad yapilmis ve hatta 20 yil da bos kalmis.Sonuc olarak kotu amacla da kimse kullanmamis orayi ben ona bakarim.

Elbette devletin kiyagi olmustur FB'ye uc buyuklere de olmustur bu uc buyuklerde toplumun %80'i icin onemli kurumlar,dernekler.Bu tarz destek gormeleri normal.

Ama devlet sen ordan cik benim AOS'de yaptigim stada gec deseydi ne derdi GS? ASY'de istese de kalamiyordu, kalsa oraya masraf yapmasi gerekirdi.

Zaten 2004'de GS nasil almis ise irtifak hakkindan vazgeciyor Seyrantepe'de bu hakkin ne demek olduguna baktim bir tasinmazi kullanma hakkinin baskasina verilmesi anlamina geliyormus.Ortada tasinmaz yok bir sey yok.

Daha onceki yazilarina da cevap yazamadim kusura bakma, ama benim iki tane anafikrim var.

1) Rekabetten yanayim.Keske 1 degil 3 lincoln olsa, ben o zaman 4 tanesine kasarim.Sende en iyi stad olsun ben daha iyisine sahip olayim.Sen Uefa'yi aldin ben en az onu hedef alayim.Boyle gelisme olur ancak yoksa herkes oldugu yerde kalir, kuculur kuculur ve yok olur.

Bugun ne ben ne sen nede besiktasli bir Steau Bukres, Sparta Prag olmak istemez.

2) Kamuoyunda yaratilan bir GS projesi,yatirimi havasi var.Boyle bir durum yok ve surekli SS ile FB'nin yaptigi ile karsilastiriliyor.2001 yilinda kriz doneminde yapildi o yatirim.Her sene bir bolumu yikildi ve 4 sene surdu.O senelere bakarsan da 1 sene sampiyonluk var digerleri fiyasko.Stad bittiginden itibaren son 4 senede ise 3 sampiyonluk var.


Selamlar
Savas
Sevgili Savaş,

Aynı yazı zincirinde hem elbette devletin FB'ye kıyağı olmuştur diyorsun (sen üç büyüklere demişsin ama ben tercüme edeyim, çünkü diğer iki büyüğe 9000TL'na arazi teklif edilmemiş benim bildiğim. Bu arazinin gerçek değeri olsa dahi, ki bunun da böyle olup olmadığını bilmiyoruz, bu üç büyüklere değil FB'ye kıyaktır) sonra Seyrantepe'yi sorguluyorsun.

Nasıl anlayalım ne demek istediğini, bize yapılmış 74 sene öce bir kıyak, biz bundan gayet güzel istifade etmişiz ve ediyoruz ama başkasına yapılmasın şeklinde mi?

Öyle demiyorsun, anlıyorum. Ben seninle şu konuda aynı fikirdeyim: Türk toplumundaki yerlerinden dolayı devlet (merkezi ve yerel makamlar)üç büyüklere diğer klüplere olduğundan farklı yaklaşır, Türkiye şartlarında normaldir, BJK, FB ve GS'ın stad ve diğer ihtiyaçları Sahrayıceditspor ile bir olmaz.

Ondan sonra devlet üç büyükler arasında da eşit davranmalı dersem sanırım buna da itiraz etmezsin.

Ben o zaman diyorum ki, size stadınız konusunda diğer ikisine verilmeyen bir imkan verilmiş (siz ondan sonra güzel şeyler yaparsınız yapmazsınız başka mesele, mühim olan bu fırsat verilmiş mi?) bundan sonra siz arazi konusunda diğer ikisine bakıp cidden hadi herkese eşit davranılsın diyebilir misiniz? Herkese eşit mi davranılsın, verin o zaman tapunuzu geri alın 9000 liranızı (bugünkü değeriyle tabii).

Ben Seyrantepe konusunda FB ve BJK'tan gelen şu itirazları sonuna kadar anlıyor ve katılıyorum:

Bu stad projesi kisvesi altında GS'a devlet yaptırımıyla açıktan maddi imkan yaratılmasın. Yani Seyrantepe'de TOKİ konut yaparö bunları GS'a verir GS da satar para kazanırsa haklısın ama benim bildiğim burada GS'a verilen yeni stad dışında bir şey yok.

Benim anladığım durum şu: yerel yönetim çeşitli sebeplerden GS'a Ali Sami Yen stadını genişletme, orada stadını yenileme izni vermiyor ya da buna sıcak bakmıyor. Burasını da hafife alma, sen ŞŞ'na ne kadar bağlı isen biz de Ali Sami Yen'i öyle seviyoruz. Şimdi GS ne yapacak, ya genişletemediğin bis stadı orasını burasını onara onara otur ya da yeni bir yere stad yap. Yeni yerden ASY'den daha uzak ve her GSlının yer olarak en iyi ihtimalle ikinci tercihi. Eski yerimizi bırakıyoruz, devlet buradan gelir getirecek şekilde faydalanıyor, çok kıymetli bir arazi, karşılığında başka bir yerde bizim stad yapılıyor. Devletten para çıkmıyor, bilakis net girdi var.

Şimdi buna itiraz ne.

Sen benim anlayamadığım bir şekilde AOS'nı araya sokmuşsun, devlet ziyan etmesin diye bize oraya git diyecekmiş. Bizim o stadla ne alakamız var yahu, orası futbol stadı bile değil. Sen böyle keyfi emirler veren bir devlette yaşamak ister misin, hayır çünkü o keyfi emir yarın öbür gün sana çarpar. Devletin kaynağı yok, sizin stadı İstimlak ettik parası bu kadar hadi bakalım şimdi Kurtköy'de maça devlet dese ne dersin? GS'ı İkitelli'ye yollamanın ne farkı var keyfiyet açısından.

Seyrantepe GS için yapılır GS beğenmez, biz burada oynamayız derse haklısın, devlete zarar denir stad varken neden oynamıyorsunuz denir.

Rekabet ve stad konusunda dediklerin ciddi ise senin Seyrantepe için seviniyor olman lazım. GS'ın düzgün bir stadı olsun, illa FB'ninki gibi kendi yapmasa da olsun, çünkü senin de yazdığın FB için de birşeyler yapılmış bize yapılmamış olan. Maksat sonunda hepsinin iyi birer stadı olsun.

Ama tabii devlet bunun dışında GS'a kıyak yapmasın. Ben UEFA sonrası aldığımız ödülü yanlış buluyorum ve de içime sinmedi. Ne kadar allanıp pullanırsa, ne kadar kazanacak başka takımlara verilecekse başka sporculara veriliyorsa da ben sevmedim, keşke alınmasaydı. Ama stad işi öyle değil.

Tabii ki getirin Roberto Carlos'u bakıp helal olsun diyelim, tabii ki stadınıza bakıp bravo diyelim dönüp biz de iyisini yapmaya uğraşalım.

Ben stadın GS'ın yatırımı oldugunu söylemedim, bunu iddia edeni de görmedim ama stadı GS 50 sene kullanacak ise tabii söz hakkı olsun stadın nasıl olacağında.

İşin özü bence şu: GS ASY'i neden bırakıp Seyrantepe'ye gidiyor? Sen eğer bu parası olmadığından TOKİ'ye stad yaptırmak için dersen ve doğruysa bu haklısın. Ama sebep bizim Mecidiyeköy'de istediğimiz stadı yapmamıza (paramız olsa dahi) izin verilmemesi ise o zaman kimse GS'a neden ASY'i üstü boş Seyrantepe'yi almadın diyemez. Salak mıyım ben şejhrin o yerinde hakkı mı bırakıp başka yere gideyim.

GS'ın maddi krizi ilelebet sürmezdi (nitekim bitiyor da) biz de tribün tribün yapardık ASy'i (nitekim bir tribününü de yaptık). Ama hem orayı büyütmeye izin verme hem yer ve stad verme olmaz. AOS'na gidin hiç olmaz.

FB stadını tamamladığından beri 4te3 yapmış olsun (senelerden tam emin değilim yani senin yazdığın gibi oturduğundan, ayrıca ben aynı sonuçlara bakıp son beş sene GS'da Hagi yoktu ondan önce vardı der öyle açıklama da yaparım). Kimin seçimiydi stadı tribün tribün yıkarak yapmak? FB'nin bir sezon başka bir stadda oynayarak inşaatını bitirme şansı var mıydı? Vardı tabii. Pazar günü AOS'de ciddi bir kalabalık vardı İstanbulspor ile hazırlık maçında, gitmez miydi FB seyircisi 17 artı bilmem kaç Avrupa maçına bir sezon için? Giderdi. FB yönetimi gelir hesapladı, onu bunu hesapladı ve tek tek yaptı stadı. Aynı imkan ASY'de GS'a verilmiyorsa herkesden önce siz de bu işe bir çare bulunması gerektiğini söylemelisiniz bence, GS AOS'na gitsin demek yerine.

Ali
[/b]

Ahmet Ünaydin
Posts: 41
Joined: Sat Apr 30, 2005 4:06 pm

Post by Ahmet Ünaydin »

Savas Macun wrote:
Alpay Dedeoglu wrote:İlk once yanitlayayim:
Şükrü Saracoğlu’nun ve Kemal Onan’ın da üstün gayretleriyle, 36.000 metrekarelik bu alan ve içinde bulunan bina, 27 Mayıs 1933 tarihinde, 9.000 TL bedeli 10 ayda ödenmek kaydıyla Fenerbahçe Spor Kulübü’nün malı oldu. Bununla birlikte Fenerbahçe Türkiye’de stat mülkiyetine sahip ilk kulüp olma özelliğini kazandı.
Savas
Bu doğru ama eksik :D Stadın arazisi ve üzerindeki saha Şükrü Saracağlu'nun başbakanlığı sırasında ( o zaman FB başkanı mıydı hatırlamıyorum) FB klübüne satılmıştır. Fakat daha ilerki bir tarihte parasız kalan kulüp, stadı devlete geri satmıştır. Bugün aynı yerde kiracı durumundadır.

Konu neydi? Ben buradan okumaya başladım. :oops:

Savas Macun
Posts: 845
Joined: Wed Apr 07, 2004 9:46 pm
Location: Dubai
Contact:

Post by Savas Macun »

Ali Agabey,

Simdi FB o yillarda bir hak elde etmis, bunu para karsiligi yapmis olsada avantajli mi degil mi bilinmiyor fakat benim mantigim FB'nin bir avantaj sagladigini soyluyor.1933'li yillarda etin nedir budun nedir, buyuk bir yatirim olsa giremezler.

BJK'in bir plaza olayi var, Macka'da iki tane plaza kondurdular.GS keza ASY yaninda Alpay'in dedigine gore Otopark ve GS Store arazisinin sahibi.Parayla alindi, tapulu malidir diyor.Bunlar ne sekilde alindi, nasil alind (ucu icin de konusuyorum) tam bir muamma.


Bugun ben Dogan Saribeyoglu'nu okudum, ve benim gunlerdir anlatmaya calisitigimi aslinda o cok guzel aciklamis kendi celiskisi ile.

Alinti yapiyorum yazisindan:


Galatasaray Seyrantepe’de, bugün için kırlık-tepelik bir alandaki araziye kurulacak stada karşılık İstanbul’un merkezi Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen stadını veriyor. Bu alış-verişe haksız bir “kıyak” nitelemesi yapanları hayretle izliyorum. Ben de eşitlikten bahseden Fenerli dostlarıma öneriyorum: siz de Şükrü Saracoğlu stadını devlete verin, size Kurtköy veya Ümraniye’de aynı koşullarda yeni bir stad yapılsın.

Ayni yazi da soyle devam ediyor;

Seyrantepe’de Galatasaray muhteşem bir stat yapıyor.


Kendisi bile ver sana stad yapsin diyor ama ayni yazisinda GS stad yapiyor diyor.Bu zihniyet aslinda benim ne demek istedigimi cok basit bir sekilde kendi kendini ele veriyor.

Sampiyonluk sayilarini yazarken aslinda konuyu acmam gerekiyordu yanlis anlama olmasin icin.

Evet 1 senede yapilabilirdi veya hic yapilmayabilirdi.Benim demek istedigim FB Yonetimi populist davranmadan ve gelecegi dusunerek sportif basarisini ikinci plan atip bir tesis yatirimina girdi.Tabii ki bunun bir garantisi yoktur.

Benim bilgidim GS ASY'de gereken yatirimi yapmadigi icin gidiyor Seyrantepe'ye.Bugune kadar hic bir GS yonetiminden ve taraftarindan duymadim ben bizi ASY'den cikartmayin dediklerini.Bilakis GS memnun olsaydi inim inim inletirdi ortaligi siz bizi nasil cikartirsiniz buradan diye.Ancak zaten kendileri cikmak istiyordu, ustune de kamuoyunda 10 yildir yitirilmis bir itibari vardi Suren zamanindan gelen stad projesi ile ilgili.

Burada bir tasla iki tus vurmus oldu GS, yaniltarak (bkz Doga Saribeyoglu) hem stad yapiyoruz diye itibarini geri almaya calisiyor hemde ASY'de yapmasi gereken yatirimdan kacarak ve bunu baska bir kaynaga aktararak yeni bir stada geciyor.

Biliyorum konu cok uzadi ancak senin vaktini harcayip uzunca yazidigin yazilarina cevap vermemek ayip olurdu diye dusundum.

Selamlar
Savas
2009 Uefa Kupasi Finali Fenerbahce Sukru Saracoglu'nda..

Yigit Kavurmacioglu
Posts: 177
Joined: Fri Nov 08, 2002 5:56 am

Post by Yigit Kavurmacioglu »

Yoruma girmeden sadece haber olarak:

"Seyrantepe ihalesi iptal edildi
Bugün, 15:34
TOKİ tarafından 19 Temmuz'da yapılan Seyrantepe ihalesi gerekli yarışma ve rekabet ortamının oluşmaması nedeniyle iptal edildi. TOKİ, ihalenin en kısa sürede yapılacağını duyurdu."

Selam , sevgiler,

YK

Mehmet Marsan
Posts: 1946
Joined: Sun Oct 27, 2002 12:52 pm
Location: Washington D.C.

Post by Mehmet Marsan »

Yigit Kavurmacioglu wrote:Yoruma girmeden sadece haber olarak:

"Seyrantepe ihalesi iptal edildi
Bugün, 15:34
TOKİ tarafından 19 Temmuz'da yapılan Seyrantepe ihalesi gerekli yarışma ve rekabet ortamının oluşmaması nedeniyle iptal edildi. TOKİ, ihalenin en kısa sürede yapılacağını duyurdu."

Selam , sevgiler,

YK
Secimler bitti vitesi bosa aldilar!

Bir aya oncesine kadar yaratilan nerde hareket orda bereket havasini birakip gerceklere gelinmeye baslandi.

Mert Tokman
Posts: 2581
Joined: Tue Oct 22, 2002 9:18 pm
Location: Virginia, USA

Post by Mert Tokman »

Savas Macun wrote:Benim bilgidim GS ASY'de gereken yatirimi yapmadigi icin gidiyor Seyrantepe'ye.Bugune kadar hic bir GS yonetiminden ve taraftarindan duymadim ben bizi ASY'den cikartmayin dediklerini.Bilakis GS memnun olsaydi inim inim inletirdi ortaligi siz bizi nasil cikartirsiniz buradan diye.Ancak zaten kendileri cikmak istiyordu, ustune de kamuoyunda 10 yildir yitirilmis bir itibari vardi Suren zamanindan gelen stad projesi ile ilgili.
Mecidiyekoy'den ayrilmanin nedeni sadece yatirim icin gerekli para kaynagi degil --- daha onemlisi stadin genisletilip - fazla amacli kullanilir hale donusturulebilmesi icin gerekli alan yoktu. Eger tasarlanan stadin Mecidiyekoy'de fizibilitesi olsaydi - finans kaynagi bir sekilde bulunurdu.

FB'nin itirazi Seyrantepe arazisinin tamaminin GS'a verilip - GS'in buradan spor harici konut/villa insaat yolu ile kar saglamasi idi --- bu itiraz da bir bakima hakliydilar ve istediklerini aldilar. Son alinmis karara kimsenin itirazi olmamasi lazim --- TOKI kar edecek, GS bedava modern ve ruzgarsiz bir stadta maclarini oynayabilecek ve bunun yaninda diger stad organizasyonlari ile (muzikal veya sportif) ek kazanc saglayacak ve ayrica Istanbul UEFA kriterlerine uygun yeni bir stad sahibi olacak ki ileride Avrupa ve Dunya sampiyonluguna aday olundugunda onemli bir etken olabilir --- yani herkes icin kazancli bir durum.

FB taraftarinin devlet GS'a kiyak geciyor mantigi yanlis burada... Devlet bu isten kendisi de kar ettigi icin buna onay veriyor. FB stadini Migros vasaire gibi sponsor parasi ile yaptirdi - Migros FB'ye kiyak mi gecti? Hayir - Migros'un da bu isten kazanci oldu tabii ki. FB Koc Grubu ile ortaklik ediyor, GS ise TOKI ile --- butun olay her iki ortagin da kazanc saglayacagi cozumu bulmak --- iki klup degisik sekiller de urettiler bu cozumu --- biri digerinden daha fazla veya az etik demek yanlis olur.

Hakan Can
Posts: 53
Joined: Mon Jul 23, 2007 1:09 pm

Post by Hakan Can »

Yigit Kavurmacioglu wrote:Yoruma girmeden sadece haber olarak:

"Seyrantepe ihalesi iptal edildi
Bugün, 15:34
TOKİ tarafından 19 Temmuz'da yapılan Seyrantepe ihalesi gerekli yarışma ve rekabet ortamının oluşmaması nedeniyle iptal edildi. TOKİ, ihalenin en kısa sürede yapılacağını duyurdu."

Selam , sevgiler,

YK
Yönetimden Jet Cevap Geldi...
Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Canaydın, Seyrantepe Projesi ihalesinin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından iptal edilmesiyle ilgili olarak, sarı-kırmızılı taraftarların yüreğine su serpti.

Özhan Canaydın, yaptığı açıklamada, ''İhalenin şartlarını sağlayacak yarışma ve rekabet ortamının oluşmaması'' gerekçesiyle TOKİ tarafından ihalenin iptali kararı için, ''Daha önce iki ayrı proje vardı. Bu proje sayısı şimdi bire düştü. TOKİ, müşterek olarak anlaştığımız tek proje üzerinden ihaleyi tekrar edecek. Taraftarımızın içi rahat olsun'' dedi.

Yaşanan süreci normal olarak değerlendiren Canaydın, ''Bir sıkıntımız yok. Şimdi ihale çok kısa bir süre içerisinde yenilenecek. İç rahatlığıyla taraftarlarımıza bir sorun olmadığını söyleyebilirim'' ifadesini kullandı...

Kaynak:Maraton.com.

Ercan Arslan
Posts: 368
Joined: Sun Jul 29, 2007 5:46 pm

Post by Ercan Arslan »

Yonetimden gelen cevap maalesef cok baglayici degil... bundan bir kac gun once gazetelerde TOKI baskani Erdogan Bayraktar'in "ihale iptal edilebilir" gibi aciklamalari olmustu ve bizim yoneticimiz Işın Çelebi'de "sorun yok, aynen devam ediyoruz" filan dedi.... cok gecmedi bugun ihale iptal edildi...

yazida soylenen sey en kisa surede ihalenin yenilenecegi.. ama su tarih..bu tarih diye birsey yok.. yilbasi da , gelecek sene de bu ihaleyi acacak olan TOKİ icin kisa bir sure sonra gibi kabul edilebilir...

isin esasi Seyrantepe ayri, mecidiyeköy ayri sekilde ihale edilecek gibi lanse ediliyordu... en azindan ben takip ederken konuyu hep bu sekilde ele aliniyor diye dusunuyordum.. oyle de olmaliydi.. ancak olayin oyle olmadigini ihalede gördük..

ihaleyi kazanan sirket, mecidiyeköy'deki projesini gelistirecek..TOKİ'ye bununla ilgili en yuksek parayi teklif edecek, ayni zamanda seyrantepe'de de 52.bin kisilik bir stad, ustu acilir kapanir ve 4500 arac otoparkli yeri yapip Genclik Spor il mudurlugune verecek onlarda 49 yilligina G:saray'a devredecek...

bir kere bu ihale bu sekilde, bu haliyle G.Saray acisindan sakat bir sonuc dogurabilir... bunu bizimkilerin kabul etmesini anlayamiyorum.. adamlar atiyorum 1 milyar dolara Mecidiyeköy'ü alacak, ustune de bu stadi yapacak ama onun isletmesinden pay almayacak, ustelik devlet coktan parasini almis olacak, iyi de stad istedigin gibi olmayinca kime ne diyeceksin o saatten sonra? burada TOKİ'nin ihaleyi ayirmak istememesinin nedeni Stadi yapma maliyetini de yuklenmek istememesi.. 2 yil sonra anca yikilabilecek olan ASY'nin yerini bugunden satmak istemesi...oyle olunca fiyat ve musteri de ona gore olacak...aksi durumda Aslantepe'nin TOKİ tarafindan TOKİ'nin parasiyla yapilmasi durumu söz konusu olurdu.. boyle olunca stadyum adam gibi yapilir, maliyetini de TOKİ'nin mecidiyeköy'den bekledigi fiyata eklemek mümkün olabilirdi.. gözünü mecidiyeköye dikmis adamin Seyrantepe'yi cok özenerek yapmasini beklemek bence mantikli degil..

TOKİ ihaleyi ayirmali.. stat maliyetini en azindan şu asamada kendisi karsilamali..ve bu işin bitmesine yakin Mecidiyeköy'ü satarak o maliyeti orada dikkate almali.. yani 1,5-2 yilligina parayi gömmüş olacak ama o parayi satistan cok rahat cikaracaktir... 28 kisi ihale dosyasi almis 5 kisi basvurmus.. yikima musait ve içinde stat yapimi olmayan bir Mecidiyeköy icin cok sayida firma basvurabilir.. TOKİ kardan zarar ederek bu işi yapma fikrinden vazgecmeli..yoksa yine basvuru sayisi yeterli olmayabilir...

Cengiz Akgun
Moderator
Posts: 13009
Joined: Tue Oct 22, 2002 7:47 am
Location: New Jersey /USA

Post by Cengiz Akgun »

Bugun yonetim bir basin toplantisi yapmi$ ama onca mambo cambo'nun icinde bu toplantinin hangi habere kar4i yapildigi belli degil. Iyi mi? Olay $eytepesi ile mi ilgili yoksa dunku Moscov'un aciklamalari ile mi ilgili anlayan oldu mu? Hangi yalan haberden bahsediyor bu avanaklar yine?
Cengiz Akgun

"Asrın, yeni bir umdesi var, hak kapanındır
Söz haykıranın, mantık ise şarlatanındır.
Geçmez ele bir paye kavuk sallamayınca
Kürsi-i liyakat pezevenk, puşt olanındır.”
N. Tevfik 1940.

Ozgur Huseyinoglu
Posts: 2313
Joined: Thu Oct 24, 2002 2:35 am
Location: Falls Church, VA, USA

Post by Ozgur Huseyinoglu »

Cengiz Akgun wrote:Bugun yonetim bir basin toplantisi yapmi$ ama onca mambo cambo'nun icinde bu toplantinin hangi habere kar4i yapildigi belli degil. Iyi mi? Olay $eytepesi ile mi ilgili yoksa dunku Moscov'un aciklamalari ile mi ilgili anlayan oldu mu? Hangi yalan haberden bahsediyor bu avanaklar yine?
NTVSpor'da yazdiklarina bakilirsa, Demiroren'in yaptiginin aynisini (haberi - Sinan Engin tam onaylanmamis henuz) yaptigi (yani Futbol subesini dagitip, Baskan'in yetkileri kendinde topladigi) soylentileri uzerine gerek duymuslar bu toplantiya.

Senin dediklerin yolunda, soyle bir ifade vardi benim dikkatimi ceken, insallah, Polat bu konuda takipci olur:
...
POLAT: YALAN HABER YAPANLARA YAPTIRIMLARIMIZ OLACAK

Adnan Polat da işler iyi giderken ortaya çıkan bu tür asılsız haberlerin kendilerini son derece rahatsız ettiğini, bu gibi konularla ilgili artık basın mensuplarına yaptırımlarının olacağını açıkladı.

Aldıkları bir kararla, Galatasaray ile ilgili konularda gerçekleri yansıtmayan gazetecileri, kulübün tesislerine almayacaklarını ve Galatasaray ile yaptığı seyahatlere engel olacaklarını belirten Polat, ''Önce kulübün web sitesinde yalanlama haberi çıkacak. Devamı halinde Galatasaray'ın hiçbir aktivitesinin içine sokmayacağız. Florya tesislerine almayacağız. Galatasaray kafilesi ile seyahatine mani olacağız. Basın toplantılarına sokmayacağız. Doğal olarak siz haberciliğinizi yapın. Yazarlar, köşe yazarları sizler doğal olarak eleştirilerinizi yapın. Ama lütfen kamuoyunu yanıltıcı ve kulübümüzü yıpratıcı, asılsız haberler ortaya atmayın. Büyük bir uğraş içindeyiz. Yönetimde kimsenin kimseyle problemi yok. Herkes aldığı görevi layıkıyla yapmak için gece gündüz koşturuyor. Destek olunmuyorsa bile kamuoyunu yanıltıcı haberlerle kulübümüze zarar vermeyin lütfen'' şeklinde konuştu.
...
Resmi site kopyasinda, direk "tekzip" ifadesi de geciyordu...
Özgür

Ismail Gezer
Posts: 6299
Joined: Thu Mar 30, 2006 6:35 pm
Location: Alisamiyene 10 dk
Contact:

Post by Ismail Gezer »

Cengiz Akgun wrote:Bugun yonetim bir basin toplantisi yapmi$ ama onca mambo cambo'nun icinde bu toplantinin hangi habere kar4i yapildigi belli degil. Iyi mi? Olay $eytepesi ile mi ilgili yoksa dunku Moscov'un aciklamalari ile mi ilgili anlayan oldu mu? Hangi yalan haberden bahsediyor bu avanaklar yine?
Ben söyleyeyim hangi habere karşı yapıldığını. İsmini tahmin edeceğiniz bir gazetede, Canaydın Futbol şubesini lağvedip kendine bağladı diye haber çıktı. Çok sinirlendim. "Canaydın Kafayı mı Yedi?" adlı bir konu başlığı açmayı düşündüm ama diğer gazetelerin sitesinde aynı haberi göremeyince 'belki yalandır' diyerek vazgeçtim. Yönetim malum basın toplantısını yaptıktan sonra tekrar gazetenin sitesine baktım haberi bulamadım.

Sizce bu gazete'nin adı nedir?

A) Hürriyet
B) Sabah
C) Milliyet
D) Zaman
E) Vatan

Çoktan seçmeli oldu :D

Post Reply