Page 1 of 1

Yasar Kemal'i Kaybettik

Posted: Sun Mar 01, 2015 9:05 am
by Selcuk Samli
Dunyaca unlu yazarimiz Yasar Kemal vefat etti. Mekani cennet olsun ve Turkiye'nin basi sagolsun.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Far_Kemal

Dis basinda cikan vefat haberleri:

http://www.bbc.com/news/world-europe-31674707

http://www.nytimes.com/2015/03/01/world ... .html?_r=0

http://www.theguardian.com/world/2015/f ... dies-at-91